การผ่าตัดแบบ Femto LASIK

เป็นวิธีการผ่าตัด LASIK โดยใช้แสงเลเซอร์ (Femtosecond Laser) ในการแยกชั้นกระจกตา (Bladeless LASIK) ซึ่งเป็นเลเซอร์ระดับพลังงานต่ำ ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง มีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้เครื่องมือที่ใช้ใบมีด (Microkeratome) ทำให้แยกชั้นกระจกตาได้เรียบกว่า นอกจากนี้เครื่องยังมีคุณสมบัติ อ่อนโยน ในขณะที่เครื่องสัมผัสกระจกตา ทำให้ผู้เข้ารับการรักษา รู้สึกสบายตาในระหว่างการผ่าตัด ตาไม่แดงซ้ำหลังการ ผ่าตัด ใช้เวลาในการรักษาน้อย พักฟื้นสั้น กระจกตาสมานตัวเร็ว ทําให้การมองเห็นกลับมาเต็มประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติในวันรุ่งขึ้นหลังการผ่าตัด

Excimer Laser

หลังจากใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาและเปิดขึ้นมาแล้ว จะใช้ Excimer Laser ในการปรับแต่งความโค้งด้านในของกระจกตา โดย Excimer Laser จะเป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นสั้นระดับ ultraviolet (193nm) เลเซอร์แบบเย็น ทําปฏิกิริยาเฉพาะกับพื้นผิวที่สัมผัสกับเลเซอร์เท่านั้น ไม่ทําอันตรายเนื้อเยื่อข้างเคียง ขัดกระจกตา โดยการสลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของกระจกตา ความเร็ว 500 เฮิร์ต ระบบ Flying Spots และยังมีระบบติดตามการเคลื่อนไหวของตา (eye tracting system)

ภาพแสดงขั้นตอนการผ่าตัดด้วยวิธี Femto Lasik

ขั้นตอนที่ 1  เฟมโตเลเซอร์ทำหน้าที่แยกชั้นกระจกตา

ขั้นตอนที่ 2  เปิดชั้นกระจกตา เพื่อเตรียมยิงเลเซอร์บนชั้น Stroma

ขั้นตอนที่ 3  ทำการยิงเลเซอร์ เพื่อปรับความโค้งตามค่าที่ คำนวนไว้ต่อจุด

ขั้นตอนที่ 4  ปิดฝากระจกตากลับสู่ที่เดิม

Clip Video

Bladeless or Femtosecond LASIK (Laser - Assisted in situ keratomileusis)

ข้อดี
มีการระคายเคืองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธี PRK & Blade LASIK
ค่าสายตาที่สามารถทำการรักษาได้ด้วยวิธีเลสิกมีช่วงกว้างขึ้นอยู่ระหว่าง 0-5 D สำหรับกรณีสายตายาว, 0-10 D สำหรับกรณีสายตาสั้น และ0-5 D สำหรับค่าสายตาเอียง
ระยะเวลาในการฟื้นตัวของคนไข้รวดเร็วเทียบเท่า หรือเร็วกว่าการรักษาแบบวิธี ReLEx SMILE
มีความแม่นยำในการแยกชั้นกระจกตาสูงมากกว่าวิธี Microkeratome
ข้อเสีย
ทำให้เกิดรอยแผลบนผิวกระจกตา จากการแยกชั้นกระจกตา
มีโอกาสเกิดความเสี่ยง ในการเกิดกระจกตาที่แยกชั้นไว้แล้วนั้นเคลื่อน ในกรณีที่เกิดการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงในภายหลัง
มีโอกาสเกิดภาวะตาแห้งมากกว่า เมื่อเทียบกับการรักษาโดยวิธี ReLEx SMILE
ความแข็งแรงของเซลล์ หรือเนื้อเยื่อของผิวกระจกตาลดลง เมื่อเทียบกับ การรักษาโดยวิธี ReLEx SMILE
ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการรักษาวิธี FemtoLASIK ด้วยเครื่อง Carl Zeiss VisuMax Femtosecond Laser
 • FemtoLASIK เป็นการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้แสงเลเซอร์ (Bladeless LASIK)
 • FemtoLASIK เลเซอร์มีความเร็วในระดับ 500 กิโลเฮิร์ต ใช้พลังงานในระดับนาโนจูลล์ เป็นพลังงานระดับต่ำไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง เป็นระดับพลังงานที่เหมาะสมมากที่สุดในการแยกชั้นกระจกตา (จากการค้นคว้าของวิศวกรจาก Carl Zeiss Meditec)
 • FemtoLASIK มีเลนส์ Carl Zeiss ที่มีขนาดใหญ่กว่า Femtosecond laser เครื่องอื่นๆ สามารถ Focus พลังงานให้มีขนาดเล็กมาก แยกชั้นกระจกตาได้เรียบ ใช้เวลาในการรักษาน้อย กระจกตาสมานตัวเร็ว ทำให้การมองเห็นกลับมาเต็มประสิทธิภาพเร็ว การพักฟื้นสั้น
 • FemtoLASIK ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียงในการรักษาที่เกิดขึ้น เช่น เกิดการแยกชั้นกระจกตาไม่สมบูรณ์ หรือมีผิวกระจกตาถลอก
 • FemtoLASIK สามารถกำหนดความหนากระจกตาที่เหมาะสมได้ตามความต้องการตั้งแต่ 90 – 220 ไมครอน โดยมีความแม่นยำสูงกว่าการแยกชั้นกระจกตาแบบเดิม 3-4 เท่า
 • FemtoLASIK มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยในการวัดค่าการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีความปลอดภัยของคนไข้
 • FemtoLASIK เพิ่มโอกาสให้กับผู้เข้ารับการรักษาที่มีตาเล็ก เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการแยกชั้นกระจกตามีขนาดเล็ก ทำให้มีความสบายตาในขณะการแยกชั้นกระจกตามากกว่า
 • FemtoLASIK เพิ่มโอกาสในการเข้ารับการรักษาสำหรับคนไข้ที่มีความหนาของกระจกตาน้อย จากเดิมที่แพทย์เคยแนะนำให้รักษาแบบ PRK หรือกลุ่มคนไข้ที่แพทย์เคยแนะนำการใส่เสนส์เสริมบางท่าน (กลุ่มที่สั้น 800-900 ไม่เกิน 1200 )
ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี FemtoLASIK
 • FemtoLASIK เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร
 • สามารถแยกชั้นกระจกตาได้เรียบ ใช้เวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นสั้น แผลหายเร็ว
 • สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัด
 • ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล
 • กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด