การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (ICL)

การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (ICL)

ICL (Implantable Collamer Lens) หรือ เลนส์เสริม ผลิตจากวัสดุ Collamer ประกอบด้วย Collagen และ Polymer ทําให้เลนส์มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถเข้ากับร่างกายได้ โดยไม่เกิดการต่อต้านจากเซลล์ภายในร่างกาย (Biocompatibility) เป็นวิธีการผ่ารักษาภาวะสายตาผิกปกติ (สายตาสั้น,เอียง และสายตายาวโดยกำเนิด) โดยในการผ่าตัดแพทย์จะทำการใส่เลนส์เสริมที่บริเวณช่องระหว่างม่านตาและเลนส์แก้วตา

การผ่าตัดใส่เลนส์เสริมสามารถแก้ไขสายตาสั้นได้ตั้งแต่ -0.50 ถึง -18:00 diopter สายตาเอียงได้ถึง -6.0 diopter

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม

  • ไม่มีประวัติโรคตา เช่น ต้อหิน ต้อกระจก และจอประสาทตาหลุดลอก
  • อายุระหว่าง 21-45ปี
  • มีสายตาคงที่ (เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 0.5diopter ในระยะเวลา1ปี)
  • มีสายตาสั้น หรือเอียงมาก
  • กระจกตาบาง ไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธี PRK/LASIK/ReLEx
  • มีความลึกของช่องด้านหน้าลูกตา(ACD)เพียงพอ
  • มีความเข้าใจและมีความคาดหวังต่อการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมอย่างถูกต้อง