การผ่าตัดแบบ PRK

PRK เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) แบบถาวรวิธีหนึ่ง โดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด (ที่เรียกว่า Epithelium) ของกระจกตาออกก่อน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอก แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิค หลายสิบปี และยังใช้จนถึงปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ความเข้มข้นประมาณ 20% ในน้ำเกลือ (BSS) วางอุปกรณ์ เพื่อทำการขังแอลกอฮอล์ไว้บนกระจกตา ประมาณ 30 -40 วินาที แอลกอฮอล์จะทำให้เซลล์ผิวกระจกตาด้านนอกลอกหลุดออกจากกันได้ง่าย จากนั้นใช้เครื่องมือในการขูดออกจนหมด

ขั้นตอนที่ 2: ใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการปรับแต่งผิวกระจกตา ตามค่าสายตาที่ได้คำนวนเอาไว้แล้ว เพื่อปรับเปลี่ยนค่าความโค้งของกระจกตา ในการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 3: หลังจากทำการยิงเลเซอร์เสร็จ จะใช้คอนแทกเลนส์ในการครอบปิดแผลที่เกิดขณะยิงเลเซอร์ เพื่อปรับความโค้งไว้เป็นขั้นตอนสุดท้าย

Laser-Assisted Sub-Epithelial Keratectomy (LASEK):

ขั้นตอนที่ 1: แอลกอฮอล์ (เอทานอล) ความเข้มข้นประมาณ 20% ในน้ำเกลือ (BSS) เพื่อแยกชั้นของผิวกระจกตาแต่ไม่ต้องขูดออกเหมือน PRK

ขั้นตอนที่ 2: ใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการปรับแต่งผิวกระจกตาตามค่าสายตาที่ได้คำนวนเอาไว้แล้ว เพื่อปรับเปลี่ยนค่าความโค้งของกระจกตา เช่นกันกับพีอาร์เค

ขั้นตอนที่ 3: นำ Epithelium ที่เปิดไว้ปิดกลับเข้าไปที่เดิม เหนือบริเวณที่ทำการยิงเลเซอร์ ปรับความโค้งเรียบร้อย พร้อมปิดคอนแทกเลนส์

วีดีโอการผ่าตัด PRK

Epi LASIK (Laser-Assisted in situ Keratomileusis) or Superficial LASIK:

รูปแบบการรักษาคล้ายกันกกับวิธี LASEK ต่างกันตรงที่ Epi LASIK ใช้ใบมีดที่ไม่มีคมในการแยกชั้นกระจกตา แทนการใช้แอลกอฮอล์ ทำให้ได้ชั้นของกระจกตาที่แยกออกมาได้เป็นแผ่นบางของชั้น Epithelium จากนั้นก็ใช้วิธีการในการยิงเลเซอร์เหมือนกันกับวิธี PRK และ LASEK

PRK (Photorefractive Keratectomy) เหมาะกับใคร
  1. มีสายตาสั้น + เอียงไม่เกิน 600 (-6.0 diopter)
  2. มีประวัติกระจกตาถลอกง่าย หรือมี Recurrent Erosion
  3. มีภาวะตาแห้งกว่าปกติและรักษายาก
  4. เหตุผลทางอาชีพ เช่น สอบเป็นนักบิน
  5. ผู้ที่เป็นโรคต้อหินในบางราย ซึ่งแพทย์เฉพาะทางต้อหินพิจารณาแล้วว่าสามารถรักษาได้
  6. ผู้ที่มีความโค้งกระจกตาผิดรูปไม่เหมาะที่จะแยกชั้นกระจกตา