เลสิคคืออะไร?

LASIK มาจากคําว่า Laser In situ Keratomileusis เป็นวิธีการผ่าตัดรักษา แก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง โดยการใช้เลเซอร์ เปลี่ยนความโค้งของกระจกตา ด้วยการนำเนื้อกระจกตาออกบางส่วน เพื่อที่จะเปลี่ยนกำลังในการรวมแสงของกระจกตา แล้วจึงปิดฝากระจกตาชั้นนอกกลับดังเดิม เลสิก (Lasik) เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้นสายตายาวโดยกําเนิด สายตาเอียง) แบบถาวร โดยใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา Microkeratome ในการทําการแยกชั้น กระจกตาจากนั้นใช้ Excimer Laser ในการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา จากนั้นจึงปิดผิวกระจกตากลับเข้าที่เดิม

Femtosecond Laser รุ่น VisuMax และเครื่อง Excimer Laser รุ่น MEL 90 ของ Carl Zeiss เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมนี ที่ศูนย์เลสิก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ใช้ในการผ่าตัดแก้ไขสายตา