เลสิกเหมาะสำหรับใคร?

 1. มีสายตาคงที่มาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี
 2. มีขนาดรูม่านตาไม่ใหญ่เกินไปและกระจกตาไม่บางเกินไป
 3. ไม่มีปัญหาเรื่องตาแห้งรุนแรง
 4. ไม่มีประวัติของโรคตาบางชนิด ได้แก่โรคกระจกตาโป่ง (Keratoconus) กระจกตาบางโรคเริมหรืองูสวัดที่ตา ต้อหิน หรือความดันลูกตาสูง ม่านตาอักเสบ จอประสาทตาเสื่อม
 5. ไม่เป็นโรคหรือใช้ยาบางอย่างที่อาจมีผลต่อการหายของแผล เช่นโรคแพ้ภูมิตนเอง (SLE) โรคภูมิต้านทานบกพร่อง โรคเบาหวาน, คนไข้ที่ใช้ยาจำพวก retinoic acid, steroids
 6. ไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 7. สายตาสั้นไม่เกิน 1,200 (-12.0 D) สายตายาวไม่เกิน 600 (+6 D) สายตาเอียงไม่เกิน 600 (±6 D)
 8. มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาวะเสี่ยง หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี เลสิก (LASIK)

 1. เลสิค เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร
 2. ใช้เวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นสั้น แผลหายเร็ว
 3. สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัด แต่อาจจะยังไม่คมชัดเต็มที่ในวันแรก
 4. ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล
 5. กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด